Přístupové moduly

slouží k ovládání zabezpečovacího systému a obsahují jeden ovládací segment.

Přístupové moduly jsou v bezdrátovém a sběrnicovém provedení:

  • bez klávesnice
  • s klávesnicí
  • s klávesnicí a displejem

Pokud je potřeba, můžou být vybaveny až 20 ovládacími segmenty. Segmenty umožňuje uživateli snadné ovládání funkcí zabezpečovacího systému:

  • ovládání sekcí (zajištění, částečné zajištění, odjištění)
  • ovládání výstupů PG (PG ON – zapnut a PG OFF - vypnut)
  • tísňová volání (panik)
  • upozornění na zdravotní stav ( přivolání zdravotní pomoci)
  • zobrazování stavu systému


0,00 Kč
cena včetně DPH